Behandelaanbod

Meer informatie

Informatie over het behandelaanbod

Meer informatie volgt binnenkort, neem contact op met ons secretariaat. 

Meer informatie

Onderzoek

Diagnostiek

- Persoonlijkheidsonderzoek
- ADHD onderzoek
- Autisme onderzoek
- Intelligentieonderzoek
- Gecombineerd psychologisch onderzoek
- Farmaco-EEG

Therapievormen

- Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie
- Cognitieve psychotherapie
- Gedragstherapie
- Client-centered psychotherapie
- Echtpaartherapie/relatiepsychotherapie
- Contextuele therapie
- Schematherapie
- EMDR
- Neurofeedback
- Mindfulness
- RTMS
- Acceptance & commitment therapie
- Medicatie
- Psychomotore therpie
- Sensorie motore therapie - Psychodrama
- ACT
- Vers-training