Praktijkinfo

Overleg over zorgverzekeringen met het secretariaat mogelijk.​

Jouw verzekering

Kosten en vergoedingen

De behandeling van psychische stoornissen wordt voor personen ouder dan 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Indien de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg valt, heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts nodig.

Psycho Expertise B.V. heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract VGZ, ASR, ONVZ, Zorg en Zekerheid en DSW in 2024 een contract afgesloten. In dat geval stuurt Psycho Expertise B.V. na afloop van de behandeling de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met Psycho Expertise B.V. heeft, dan sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u, met het verzoek die te voldoen. U kunt vervolgens zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft worden de behandelkosten geheel vergoed, bij een naturapolis gedeeltelijk. Informeer bij uw eigen verzekering wat uw vergoedingspercentage is.

U dient er rekening mee te houden dat het verplichte eigen risico door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. In 2024 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. Het kan natuurlijk ook zijn dat u vrijwillig een groter eigen risico heeft afgesloten. Eventuele kosten zijn dus afhankelijk van de grootte van uw eigen risico en de reeds geconsumeerde zorg op het moment dat uw behandeling gedeclareerd wordt.

Contact opnemen met de praktijk

Vragen ? Stuur ons dan een email !

Route en parkeren

U kunt onder het gebouw op het Kennedyplein parkeren, de kosten zijn €1,50 per 30 minuten.
Een andere mogelijkheid is parkeren aan de Prof. Dr. Dorgelolaan, de kosten van deze parkeerplaats zijn €1,20 per uur. Hieronder ziet u de twee parkeerplaatsen op de kaart.

GGZ pakketten

Generalistische basis-ggz
of gespecialiseerde ggz?

Psycho Expertise B.V. biedt zowel behandeling binnen de generalistische basis-ggz als binnen de gespecialiseerde ggz. De huisarts verwijst u naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw problematiek (laag, matig of ernstig) en het risico (laag tot matig) komt u in aanmerking voor een behandeling, kort, middellang of intensief, waarbij het aantal gesprekken is gelimiteerd tot ongeveer 3, 7 en 10 gesprekken. Als uw huisarts is aangesloten bij POZOB en u via de praktijkondersteuner binnen een zorgstraat GGZ wordt verwezen, mogen er ongeveer 8 gesprekscontacten worden geboden.

Zijn de problemen complexer en langer durend, dan wordt er behandeld binnen de gespecialiseerde GGZ. Uw verzekeraar stelt dan geen limiet aan het aantal gesprekken dat wordt vergoed.

Verrekening vindt plaats op
basis van het Zorgprestatiemodel

Wat is dat, het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose  vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype  om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten

Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2024? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.
De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.
Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Toch geen behandeling?

Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose mogelijk is. Of omdat onze zorg niet bij u past. In dat geval declareren wij bij uw zorgverzekeraar het product 'Onvolledig behandeltraject'. Ook dit wordt doorgaans geheel vergoed, afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent.

Betalingsvoorwaarden bij niet tijdige afmelding

De beroepsvereniging LVVP heeft betalingsvoorwaarden opgesteld. Psycho Expertise B.V. houdt zich aan deze betalingsvoorwaarden. Indien u niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt niet het gehele bedrag in rekening gebracht, maar rekenen we € 45 aan, te voldoen voor de volgende sessie. Probeer daarom een te late afmelding te voorkomen.

Zorg buiten de zorgverzekering

Er zijn een aantal behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zoals relatieproblemen, enkelvoudige fobie en aanpassingsstoornissen. Check bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of ons secretariaat of uw behandeling onder de verzekerde zorg valt. Kiest u ervoor uw behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld als u geen verwijzing van de huisarts heeft/wenst? Dan ontvangt u direct van ons een rekening. Het tarief bedraagt €95 per gesprek (ca. 50 minuten).